УПИТ У ЈЕДИНСТВЕНИ БИРАЧКИ СПИСАК

 

 

 


НАПОМЕНА: Упит у бирачки списак садржи податак о гласању бирача по месту пребивалишта,
а не и податак да ће бирач на предстојећим изборима гласати према изабраном месту гласања
односно према месту боравишта у иностранству.

За недостатке уочене након извршеног упита у Јединствени бирачки списак потребно
је да грађанин поднесе захтев за промену (упис, измена, допуна, исправка или брисање)
у бирачком списку општинској односно градској управи
према месту пребивалишта, односно боравишта за интерно расељенa лицa.